Zadavatel

GERYLA

Realizace

září 2022

IncuBot

logo concept

IncuBot je malá ostravská firma s širokým polem působnosti. Začínala u výstavby telekomunikačních sítí, vyrábí kamna pro zahraniční trhy (Austrálie, Švýcarsko, Norsko, Francie,…) a k tomu všemu ještě zpracovává kovové výrobky.
Zadáním bylo spojit symboly telekomunikace (kabel, anténa, signál) a práci s řezáním a úpravu kovů (oheň). Výsledkem je moderní a jednoduchý logotyp, který splnil požadavky klienta ihned po prvním prezentovaném návrhu.